Ndabva zera

Kwava kusakara kwedovo,
Sekunge risakadyiwa nyama,
Wangu hupenyu ndazadzikidza,
Vana vatatu vazukuru jahwi,
Vati pararira nenyika dzose,
Tangotarisana pano nama’tombi,
Richibuda dakara parinopota.

Ndinobvuma idi ndachembera,
Asi hazvirevi ndachinja moyo,
Ndaitemwawo dzinobuda ropa,
Muhana ndichiri’ye wemazuva’se,
Rudo, rufaro neruremekedzo,
Pasi pemoyo zvichakaringana,
Zvamunoona makushe chete aya.

Kukwegura bedzi kwandaita,
Nyota ndinayo, ndidaneiwo kundari,
Pachine nguva ndibate jongwe muromo,
Makumbo zvooramba kufambakasika,
Rochekanyika ndadhakwa nairo rezviyo,
Usanonoke ma’mwana kusunga ngoro,
Ndabva zera huyai munditore.

Zvino tatarira madeukazuva,
Basa tapedza wave mudyandigere,
Vana mushure bvudzi rotochena,
Votonzivo madhara nevavo vana,
Ivo vazukuru vatopedza chikoro,
Vari kutevera kukura zera nezera,
Nekuti ndiro gwara redu tose.

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s