Asi chii nhai

Vanhu imi heyi,
Kumira kuti hoo,
Shandaika chimbi,
Zvibva zvati gedye,
Kuchakati ndoo.

Manje rodziya kwii,
Nemi mati rabada,
Maheu itai dzvutu,
Musati mati tasa,
Mozoti neni nanga.

Ita rinyatsoti bheu,
Mushe vati pindikiti,
Zvarakati manimani,
Mumwe akati pudzu,
Rinova zhowezhowe.

Asi chii nhai,
Kubva wati zoo,
Ndavedzera tsvoti,
Nesadza murwi zhii,
Chiita moyo mbembe.

Zvino zvarati kan’an’a,
Chirega kuti pweshe,
Ibvaka wati nyamu,
Kutsime woti tande,
Mugoro ngauti tundu.

Ibva zvako wati zii,
Zvavanga wamuti bo,
Waiti haakuti pwee,
Zvino akuti kwatu,
Tsvatu waro!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s