Unoendepi

Chinobhururuka chinomhara!
Segondo, pedyo naMukuvisi,
Haarare, kutonanga kumabhazi,
Wokwira rinoenda Kumakomoyo!
Chitora befu pamusika wehuku,
Uchitenga zvekusvika wakapakata,
Zvinoremerera, masaki mairi,
Semunhuwozve wabva kure?
Rokoromoka kudzika chamhembe,
Pamharadzano, wotora mabvazuva,
Kungoti fambei romira munyasi,
Potoburutswa navamutyairi,
Zvanzi rinoremerwa rikati pudzu,
Kukwira Matsororo netsoka,
Kudzoka mubhazi rati tunhu,
Panzira inoenda kwaMutambara,
Ipo todongorera paChimonyo,
Toruyambuka rwetatu Mvumvumvu,
Bva n’ai kwadzo ndedzomucheche,
Dzomukuru dzinoreva kudya,
Vamukokeri votizorodza paNhedziwa,
Tichitenga tushoma twasaririra,
Madomasi, hanyanisi nekanyama,
Nedoro dzvuku remubhodhoro,
Rekusvika paruzevha takapfumbata,
Nekuzvivaraidza, zvatave pedyo,
Kubva pano zviteshi zvavanda,
Kuti pote tasvika paBumba,
Tomonyoroka kudzika Raimu,
Yambu Shinja tave paMutsamvu,
Tosiyana nenzira yekwaShinja,
Pedze toyambuka Munyanyazi,
Muuyuweburi toburutsa vamwe,
VeBiriri, Mhakwe, Chikwakwa,
Tovangarara nemakata, hupoterera,
Ine minzwa ndiyo nzira youshe!
Pasina kutsauka, nanga nemujinga,
Inoenda Chipinge tosiyana nayo,
Dakara tati tunhu pakati pemakomo,
Panonhuhwira zvinanazi zveChikukwa!
Pakamanikidzana,
Chimanimani!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s