Nhamo rikawa zita remwana

Takamushevedza kuti Nhamoinesu,
Kana ndiyo yatitambisa nhova,
Uyu ndiReketai, tati taurai zvenyu,
Pedze pindu moti Mativengerei?

Maidei, kubva zvino Marwei?
Chamunorwa, ndizvo munogona chete,
Moshaisa mwana rufaro kunhambe,
Munyebvu uye awe kunzi Nyobvo!

Taiva navo vane mbiri kuzvikoro,
Vana Mubvaruri navana Mudapakati,
Vaichibvarura chikoro nevazukuru vacho,
Vohwanda pakati nguva yemakwikwi!

Kana ivo vanaBvunzawabaya,
Waitanga nekusvipira mutsime,
Vozobvunza kuti igomba remarara?
Ufuza, kuzungaira kwaBonderai.

Bhora pasi imi vana Dzungurembwa,
Tinoona, regai kungongwara pasina,
Tarirai umhare hwavana Shingirai,
Kufa kwemurume kubuda ura!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s