Nyemwerera

Kwakakwidibira, nhasi kune makore,
Nyangwe moyo uchirwadza sei,
Ramba wakapfeka nyemerero,
Chisingaperi chagara chinoshura!

Ivo pavanodya vachipfatyura,
Zvimwe vachiita kukandira shiri,
Vavo vana vachiendesa kuMbare,
Kuti vanoonavo chinonzi nhamo!

Imi kupona nenhoko dzezvironda,
Paita manhanga kubva mutakunanzva,
Venyu vana momboita vavhakache,
Kuti vazozivavo chinonzi chingwa!

Iwe tsunzutira, ipapo paunapopo,
Usasiya icho chakonzera musana,
Kumuka runyanhiriri kuchapitirira,
Zvichaita, usanyanyocheuka-cheuka.

Mbidyana-mbidyana, kanzatu-kanzatu,
Nhasi putugadzike nemupotahayi,
Mangwana sadza nasimuka tienzane,
Pindu chori kuseva nenyama yehuku!

Usanete, ramba uchinyemwerera,
Uchasunungurwa wotenda Nyadenga,
Woendesera vaikudzvanyirira tunonaka,
Ikoko kuchizarira kwavacharovera!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s