Nyaudzosingwi

1. Fovi (kusvada)
2. Nama (kunamatira)
3. Nyamu (kutakura)
4. Pweshe (kugara/kugarisika)
5. Tande (kumhanya/kutiza)
6. Tsve-e (kutsveta/kusiya)