Nyemwerera

Kwakakwidibira, nhasi kune makore,
Nyangwe moyo uchirwadza sei,
Ramba wakapfeka nyemerero,
Chisingaperi chagara chinoshura!

Ivo pavanodya vachipfatyura,
Zvimwe vachiita kukandira shiri,
Vavo vana vachiendesa kuMbare,
Kuti vanoonavo chinonzi nhamo!

Imi kupona nenhoko dzezvironda,
Paita manhanga kubva mutakunanzva,
Venyu vana momboita vavhakache,
Kuti vazozivavo chinonzi chingwa!

Iwe tsunzutira, ipapo paunapopo,
Usasiya icho chakonzera musana,
Kumuka runyanhiriri kuchapitirira,
Zvichaita, usanyanyocheuka-cheuka.

Mbidyana-mbidyana, kanzatu-kanzatu,
Nhasi putugadzike nemupotahayi,
Mangwana sadza nasimuka tienzane,
Pindu chori kuseva nenyama yehuku!

Usanete, ramba uchinyemwerera,
Uchasunungurwa wotenda Nyadenga,
Woendesera vaikudzvanyirira tunonaka,
Ikoko kuchizarira kwavacharovera!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*