Posted on: January 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Rakatanga naMunyebvu,
Panopano yava Nyebvu,
Tozoona iya, zvayave Nyobvu,
Pakazoti gwaro rechishanu?
Aah, yanga yangova Nyobvo!

Leave a Comment