Madunhurirwa

1. Benyumundiro
2. Bvumavaranda
3. Bvunzawabaya
4. Chamakweza
5. Chamupidigori
6. Chibvarurahuro
7. Chidawaenzi
8. Chidochemoyo
9. Chidyandimire
10. Chidyavanhu
11. Chikopokopo
12. Chimanjemanje
13. Chinzvengamutsvairo
14. Chipukandipemwenje
15. Dzungurembwa
16. Godobori
17. Gudzamudungwe
18. Gukurahundi
19. Gurumwandira
20. Gutsaruzhinji
21. Gwakumukwaku
22. Gwenyambira
23. Igaroziva
24. Kafiramberi
25. Kufambakasika
26. Kupfirapfira
27. Kwadikwadi
28. Kwazvakarambwa
29. Mabvongonyedze
30. Machemashiri
31. Madeukazuva
32. Mafirakurewa
33. Mandorokwati
34. Manhengatenga
35. Manhungetunge
36. Marirangwe
37. Mashambanzou
38. Mazivandadzoka
39. Mazvakemazvake
40. Mazvikokota
41. Mbaramatonya
42. Mbiradzakondo
43. Mharapatsetsetse
44. Mhunzamusha
45. Mubvandiripo
46. Muchekadzafa
47. Mudyahandikori,
48. Mudyandakasungwa
49. Mudyandichipfachura
50. Mudyandigere
51. Muerabadza
52. Mukoranebhande
53. Mukwashan’ina
54. Munakandafa
55. Murambiwa
56. Mushambanegore
57. Mushayadende
58. Musiyadzasukwa
59. Musvuuganda
60. Mutakunanzva
61. Mutambarakede
62. Mutonganedemo
63. Muzavazi
64. Muzvinanjere
65. Muzvinapembe
66. Nhapitapi
67. Nyikadzimu
68. Omandikupfeke
69. Pasipanodya
70. Pidigudhi
71. Ruvhunambwa
72. Ruwanzamatare
73. Samungemunge
74. Shuramatongo
75. Sorojena
76. Swerakuenda
77. Tsvarakadenga
78. Umbimbindoga
79. Vanamudyirapanze
80. Zvibayamahure