Madunhurirwa

1. Benyumundiro
2. Bumharutsva
3. Bvumavaranda
4. Bvunzawabaya
5. Chamakweza
6. Chamupidigori
7. Chandagwinyira
8. Chibvarurahuro
9. Chidawaenzi
10. Chidochemoyo
11. Chidyandimire
12. Chidyavanhu
13. Chikopokopo
14. Chimanjemanje
15. Chinzvengamutsvairo
16. Chipukandipemwenje
17. Dzungurembwa
18. Garandichauya
19. Godobori
20. Gonawapotera
21. Gudzamudungwe
22. Gukurahundi
23. Gurumwandira
24. Gutsaruzhinji
25. Gwakumukwaku
26. Gwenyambira
27. Igaroziva
28. Kafiramberi
29. Karikoga
30. Kufambakasika
31. Kupfirapfira
32. Kwadikwadi
33. Kwazvakarambwa
34. Mabvongonyedze
35. Machemashiri
36. Madeukazuva
37. Mafirakurewa
38. Mandorokwati
39. Manhengatenga
40. Manhungetunge
41. Marirangwe
42. Mashambanzou
43. Mazivandadzoka
44. Mazvakemazvake
45. Mazvikokota
46. Mbaramatonya
47. Mbiradzakondo
48. Mharapatsetsetse
49. Mhunzamusha
50. Mubvandiripo
51. Mubvunzonhando
52. Muchekadzafa
53. Mudyahandikori,
54. Mudyandakasungwa
55. Mudyandichipfachura
56. Mudyandigere
57. Muerabadza
58. Mugarandega
59. Mukoranebhande
60. Mukwashan’ina
61. Munakandafa
62. Murambiwa
63. Mushambanegore
64. Mushayadende
65. Musiyadzasukwa
66. Musvuuganda
67. Mutakunanzva
68. Mutambarakede
69. Mutonganedemo
70. Mutungagore
71. Muzavazi
72. Muzvinanjere
73. Muzvinapembe
74. Mwenevazvo
75. Nhapitapi
76. Nyikadzimu
77. Omandikupfeke
78. Pasipanodya
79. Pidigudhi
80. Ruvhunambwa
81. Ruwanzamatare
82. Samungemunge
83. Shuramatongo
84. Sorojena
85. Swerakuenda
86. Tsvarakadenga
87. Umbimbindoga
88. Vanamudyirapanze
89. Wafawanaka
90. Zinatsawafa
91. Zvibayamahure