Madunhurirwa

1. Benyumundiro
2. Bvumavaranda
3. Chamakweza
4. Chamupidigori
5. Chidawaenzi
6. Chidochemoyo
7. Chidyandimire
8. Chidyavanhu
9. Chikopokopo
10. Chimanjemanje
11. Chinzvengamutsvairo
12. Godobori
13. Gudzamudungwe
14. Gukurahundi
15. Gurumwandira
16. Gutsaruzhinji
17. Gwakumukwaku
18. Igaroziva
19. Kafiramberi
20. Kufambakasika
21. Kupfirapfira
22. Kwadikwadi
23. Mabvongonyedze
24. Machemashiri
25. Madeukazuva
26. Mafirakurewa
27. Mandorokwati
28. Manhengatenga
29. Manhungetunge
30. Marirangwe
31. Mashambanzou
32. Mazvakemazvake
33. Mazvikokota
34. Mbiradzakondo
35. Mharapatsetsetse
36. Mhunzamusha
37. Mubvandiripo
38. Mudyahandikori,
39. Mudyandichipfachura
40. Mudyandigere
41. Muerabadza
42. Mutakunanzva
43. Mukoranebhande
44. Mukwashan’ina
45. Murambiwa
46. Mushambanegore
47. Mushayadende
48. Musiyadzasukwa
49. Musiyadzasukwa
50. Musvuuganda
51. Mutakunanzva
52. Mutonganedemo
53. Muzavazi
54. Muzvinanjere
55. Muzvinapembe
56. Nhapitapi
57. Nyikadzimu
58. Omandikupfeke
59. Pasipanodya
60. Pidigudhi
61. Ruvhunambwa
62. Ruwanzamatare
63. Shuramatongo
64. Sorojena
65. Swerakuenda
66. Tsvarakadenga
67. Umbimbindoga
68. Vanamudyirapanze
69. Bvunzawabaya
70. Zvibayamahure