Viva Zimbabwe

It’s the 18th of April! My home country’s birthday, When I get to experience the best two words ever, Free alcohol! In that…

Posted On

Uyo mutii

Dede zangara uyo mutii? Mupfuti tsvengurudze ndoisa paya Dede zangara uyo mutii? Mutondo tsvengurudze ndoisa paya Dede zangara uyo mutii? Musasa tsvengurudze ndoisa…

Posted On

Tropical Cyclone Idai

Chishanu, 15 Kurume 2019, Yakanaya dzvotsvotsvo ine dutu, Tagarisika, kutambarara serunyemba, Manheru, vamwe votoridza nyono, Pakasvika gomo remvura Idai, Rikakukura nharaunda yedu yose,…

Posted On

Vana tinoona

Hatina kukuonai paifa vana musango? Taive vakuru-vakuru tichironga kuhofisi, Ko, pakaparara vamwe Putukezi? Taidzidza hutungamiri mhiri kwemakungwa, Ine huchi nemukaka zvino zvamauraya? Hatizivivo,…

Posted On

Zvevasikana zvinochemedza

Vasikana here, havabviri? Mugwaro rekutanga ondipfimba, Iyeni, imomo muna Gogogoi! Ndaipenya semheni nekutsvinda, Vezera rangu vachadonha madzihwa, Akati nditengere keza tiende tose, Gogi…

Posted On

Pijoti

Mumwe murume Wakaenda Sozibheri Kunotenga Bheri-bheri bhotomu Pakudzoka Wakatsikwa nemota Mota yacho Pio-pio pijoti

Posted On

Kufa kwakauya

Ngatifare wangu mudikani! Uhu hupenyu idivakamwe, Sununguka zvino pachine nguva, Pasipanodya, kufa kwakauya! Vana vanoti unoshusha, Vamwene vakati unonyima, Dzako hama dzoti unonetsa,…

Posted On