Chine manenji hachifambisi

Kutaurirwa hunyimwa vanhuwe-e, aaa!
Zvakatanga sekuseka tiri kwaChecheche,
Mumubvuri vemusharu takagara tatata,
Takazviona zvedu vachangoti gogogo,
Nemeso machena, akati chuchuchu!
Vakapfeka dzino dzakati mbambamba,
Vachitaura zvisingazwisisiki, tikati zvimumumu,
Hameno chakati tibate’mbwa podzoti huhuhu,
Chiriporipotyo! Vatokanda chavo chikokoko,
Mudariro, pamhene vatoti negotsi dedede,
Hazvina nguva, vagadzirira kutamba chachacha,
Nhaka hazviridzirwi bhero kuti pipipi,
Kwese-kwese dziriko mharapatsetsetse,
Dzisingadi kupfuurwa nezvinhu, kunyanyanyanya,
Isu, tisu vacho, vakomana vemudhudhudhu,
Tiri vechizvinozvino, pakadai hatisaririri,
Kurwira asiri wako, zvino yangove hohoho,
Mwanda zvichingoti pere, vamwe nekokoko,
Homwe taive takasunga chishwe kuti nganganga,
Takazongoona dzabooka, kupera kuti papapa,
Iyambiro, musadaro hazviitwiba, iii!

2 thoughts on “Chine manenji hachifambisi

  1. I am very impressed nenhetembo dzenyu nyamduri and i would like to offer you free website upgrades. Keep up with the good work

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *