Kuchiri kuchema

Kuchiri kuchema kuri kwega here? Machenere akadaro, Vhisachi panhamo! Kana zvave zvekutsvaga mugaranhaka, Tsiyo dzakazorwa nemiromo mitsvuku, Zvowonge chipoko nemisodzi yenhema! Kuchema senge…

Posted On

Gumbe-kumbe

Gumbekumbe-we kumbe (Kamutambo kari pano-we kamutambo) Hekani chihwa chihwa chihwa (Kamutambo kari pano-we kamutambo) Hekani nzou nzou nzou (Kamutambo kari pano-we kamutambo) Hekani…

Posted On

Unorara sei

Uchiziva wakandinyepera, Kuti uchawe neni narini, Ese matunhu awakagura, Ndaisawe chinhambwe bodo, Ndichiti tsika nditsikewo, Kurarama tesakasika nyika, Ndaiziwei kuti zvichapera? Kukuona kuchanetsa…

Posted On