Posted on: April 27, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Kwedu zasi kunyoro,
Kubaya kudzika chaiko,
Vamwe takakomborerwa,
Topinza Mwari pakati!

Kubva kupusa kuri paviri,
Akabatwa nechahwihwi,
Anoona kwaabva sekure,
Asi akananga kwaakabva!

Urombo unozvikoka sehope,
Zvinonzi akakotsira haarohwi!
Iye anorara akatsamira ruoko,
Musiye, ungamuchenjedza.

Agara achichiwa zvevamwe,
Vanozvishandira simba ravo,
Zvino voswerodya nyika rutivi,
Kutsengera zvinovavira munyu.

Leave a Comment