Ndoda mupositori

Ndakatumwa namhamha Kunotenga masamba Ndikasangana nejaya Rikati ndinokuda Ndikati sve-e handikudi Ndoda mupositori Anonditengera bhareta Nemudonzvo wesirivha Kana hondo yauya Ndohwanda mumandebvu Ndohwanda…

Posted On

Kwatinobva kure

Nyika ihombe kwazvo tinokwana tose, Mombe madhongi nehwai ifararira, Panhabvu tukomana injodzi munhandare, Tusikana tuchitamba dhere nemamhuza, Inongova njakenjake nharaunda yose, Kana anokendenga…

Posted On

Gogogoi

Svikai svikai kani, Titambire mwauya kwedu, Hekani matenga hekani, Tatsikwa ndihombarume, Tisingafungire chokwadi, Tibate, mwauya-a! Bereka gumbo chikomana, Paseri pechikomo kurumidza, Baba pavarikuturika…

Posted On

Mutare

Kumakomoyo! Mutare guta guru reManyika, Rizere utare, goridhe nendarama, Nezvuru zvevanhu zvine tsitsi nengoni, Kana usati wasvika uri kurasika papi, Rega kupedzera tsvimbo…

Posted On

Hwai hwai

Hwai hwai voye (Hoye) Huyai kumusha (Tinotya) Munotyei (Mapere) Mapere akapera kufa kare kare

Posted On

Chinyakare muchidimbu

Muka iwe watotesa pekurara, Geza kumeso ubvise mabori, Marirangwe mhou dzobova, Unowana dzamira nemhuru. Usunge madhonza ose ari mana, Pasi raoma yanaya kave…

Posted On

Kuvhaira

Wafarisa wazvinzwa, Kurasa muswe kwowoita, Kushamisira pane vanhu, Inda inosveta mutakuri. Kuvhairirwa ini handidi, Nembambaira inofunurwa, Kuonererwa paruzhinji, Tichaonana pazambuko. Zamba zuva waona…

Posted On

VaGarwe Chihwa

Mwaita Sigauke, Chihwa chebonga, Mutupo watakagurirana, Mwati kaha ngekuone tsimba, Kuona mumhu todedera, Mwaita Ngonyama, Chiramba kudya uswa, Kuona zuva musi wainodya, Kuvhima…

Posted On

Sarura wako

Sarura wako (Kadeyadeya ane ndoro chena) Wangu mutema (Kadeyadeya ane ndoro chena) Mutematema (Kadeyadeya ane ndoro chena) Ane mahobi (Kadeyadeya ane ndoro chena)…

Posted On

Nhasi igoridhe

Zuro afamba asvava, rave vende, Hakuchaendwi kana naani zvake, Mangwana parizvino angori maroto, Hausviki kana nyadenga akaramba, Ndosaka ranhasi riri goridhe, Rirarame zvakazara…

Posted On