Ndoda mupositori

Ndakatumwa namhamha
Kunotenga masamba
Ndikasangana nejaya
Rikati ndinokuda
Ndikati sve-e handikudi
Ndoda mupositori
Anonditengera bhareta
Nemudonzvo wesirivha
Kana hondo yauya
Ndohwanda mumandebvu
Ndohwanda mumandebvu
Ndohwanda mumandebvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *