Posted on: May 5, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Kunyora kuverenga!
Pavanorava magwaro vachikwenyana,
Iwe chinyararire, uri pabasa,
Pavanenge votamba rwiyo,
Chako kuteerera manzwi,
Pavanosekerera nyambo,
Iwe uri kudzidza maitiro,
Vachinge voyeva mitambo,
Iwe uri kuongorora kudaira kwemiviri yavo!
Paye wazobatanidza yako mitsara?
Vanokushamira semutombo!

Leave a Comment