Chiramwa

Vafana vemazuvano chiramwa!
Panopano kuridza tsamwa,
Ndezvako izvo, handikendenge,
Vajaira dzavo nharembodza,
Kumasaisai kwavanoswerotandara,
Kare kwedu vaiwe moyo murefu,
Kukuvara nenhomba wakatarira,
Nyama, uku uchingoseva nemuto,
Dakara mukoma vazofunga kunhonga,
Kufa nenyota makumbo ari mumvura,
Potse-potse waitofira mugota,
Kwaive kutomera man’a nekufambira,
Usati wabvumidzwa kana kugunzva,
Wokumbira rubatsiro kudzinza rose,
Gwevedzi, Munyai naSadombo,
Chindakuda mopanana nenhumbi,
Womirira rudo rwupise semarasha,
Usati vatemwa rusambo nedanga!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*