Mari ine chitema

Dai hwaidzokororwa, Daidada neupenyu hwangu, Kuremekedza vangu vabereki, Kuvimba neshamwari dzangu, Vose vagomhanyira kwandiri, Ndoregedza kuzvifananidza, Kukuridzira rangu tarenda, Kusashushikana ndisingagoni, Fodya haina…

Posted On

Munongedzo

Kuzvimiririra kunoda kushinga, Kutokwinya, kushanda nesimba, Worega kumirira vanozvishandira, Kana wanyimwa woridza tsamwa, Womupomera zvese zvakashata, Kuna mai, sekuru nehuku dzese, Ziva paunonongedza…

Posted On

Chinungu

Chinungu-chinungu (Kanda museve) Ndau-vaNdau (Kanda museve) Manyika-vaNyika (Kanda museve) Bocha-vaBocha (Kanda museve) …

Posted On

Chiramwa

Vafana vemazuvano chiramwa! Panopano kuridza tsamwa, Ndezvako izvo, handikendenge, Vajaira dzavo nharembodza, Kumasaisai kwavanoswerotandara, Kare kwedu vaiwe moyo murefu, Kukuvara nenhomba wakatarira, Nyama,…

Posted On

Roora rechimanjemanje

Gwaro renyu madzibaba ndariona, Handikutema kwekubatanidza ukama, Mamiriro ezvinhu tese tinoaziva, Ndozviwanepi, chingwa netsvigiri? Pazvinwiwa tichatoronda nhimbe. Vakarabwa mune idi here shuwa? Kundibhadharisa…

Posted On

Kwaye ndiani apa

Ruzha, pano anongovhotomoka, Ndini wacho wembeu, ndionei! Uyo chinguri asvika akangoti zii, Atadza kukwana, mhutwa murusero! Zvino kwaye ndiani apa? Wasu wako ndiye…

Posted On