Nyarara mwana

Wehuwe Nyarara mwana Wehuwe Nyarara mwana Mwana anochema Nyarara mwana Mwana anochema Nyarara mwana Mwana wenyu wachema vakoma Wachemera mai vakaenda Vakaenda kwaChidyamupunga…

Posted On

Tumbedere

Tumbedere woye tumbedere, Kwaunoendayo kwakashata, Nyoka mbiri dzakauraya mai, Wakadziona here?

Posted On