Tsuro nambada

Ndiani mukuru tsuro nambada? Ndimbada Ndiani mukuru tsuro nambada? Ndimbada …

Posted On

Mwedzi wagara (2)

Mwedzi wagara Wagara kuna dendere Dendere china mavara Mavara anenge edzetse Edzetse rakwira muzinda Mumuzinda kunoteya tsuro Teya tsuro nemubata mutsva Mubata mutsva…

Posted On

Rure rure

Rure rure (Hayi) Uyu ndiye nhanha (Hayi) Azvara mwana gaga (Hayi) Ngaagwadamire tione (Hayi) Rure rure …

Posted On

Du du wareveyi

Du du wareveyi Ndareva chishiri chabve mari Chabve mari chati marutenga Marutenga wati mvurachese Handichazviiti hai ere Zvokupisa mwana nerupiza Pamutanda mutanda hubori…

Posted On

Mwedzi wagara

Mwedzi wagara Ndira Pamusi wemba Ndira Nhasi uri pano Ndira Wemba wemba Ndira Kwigo Ndira Pu! Tenderekedziwe Enda nourwere hwangu

Posted On

Amai vaRena

Amai vaRena (Woye woye Rena) Vakapisa mwana (Woye woye Rena) Nekukara nhopi (Woye woye Rena) Kajusi kana kajusi …

Posted On