Tomato so

Tomato so so so-so-so-so Tomato so so so-so-so-so Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge …

Posted On

Chemutengure

Chemutengure (chemutengure) x4 Chawa chemutengure vhiri rengoro (woye woye) x4 Wanditi mutyairi wandionei (woye woye) Ndaona bhurugwa rizere dova (woye woye) Wanditi mukokeri…

Posted On

Tipei doro timwe

Tipei doro timwe Ha-a here Tipei doro timwe Changu chimwe chii Changosara chitende …

Posted On

Manhungetunge

Manhungetunge manhungetungewo Haiwa manhungetunge Ndakanga ndaroyiwa Haiwa manhungetunge Nenzira yerudo, Haiwa manhungetunge …

Posted On

Tsuro nambada

Ndiani mukuru tsuro nambada? Ndimbada Ndiani mukuru tsuro nambada? Ndimbada …

Posted On

Mwedzi wagara (2)

Mwedzi wagara Wagara kuna dendere Dendere china mavara Mavara anenge edzetse Edzetse rakwira muzinda Mumuzinda kunoteya tsuro Teya tsuro nemubata mutsva Mubata mutsva…

Posted On

Rure rure

Rure rure (Hayi) Uyu ndiye nhanha (Hayi) Azvara mwana gaga (Hayi) Ngaagwadamire tione (Hayi) Rure rure …

Posted On

Du du wareveyi

Du du wareveyi Ndareva chishiri chabve mari Chabve mari chati marutenga Marutenga wati mvurachese Handichazviiti hai ere Zvokupisa mwana nerupiza Pamutanda mutanda hubori…

Posted On