VaGarwe Chihwa

Mwaita Sigauke, Chihwa chebonga, Mutupo watakagurirana, Mwati kaha ngekuone tsimba, Kuona mumhu todedera, Mwaita Ngonyama, Chiramba kudya uswa, Kuona zuva musi wainodya, Kuvhima…

Posted On

Sarura wako

Sarura wako (Kadeyadeya ane ndoro chena) Wangu mutema (Kadeyadeya ane ndoro chena) Mutematema (Kadeyadeya ane ndoro chena) Ane mahobi (Kadeyadeya ane ndoro chena)…

Posted On

Nhasi igoridhe

Zuro afamba asvava, rave vende, Hakuchaendwi kana naani zvake, Mangwana parizvino angori maroto, Hausviki kana nyadenga akaramba, Ndosaka ranhasi riri goridhe, Rirarame zvakazara…

Posted On

Hama dzemuroora

Ini hameno chandakaona, Pane wangu iye mwamuna, Nguva zhinji ana vamwene, Hazvinei tsapata rukukwe. Iro godo rinorema ravamwene, Kutonga zvisinei navo mumba mangu,…

Posted On