Mwanangu Chiramwiwa

Mwanangu Chiramwiwa Endawo kumagaka Tizope vaNyamande Vane meso machena Anenge engururu Ngururu dzachijaka Dzinongojakaira Nenyika dzose dzose

Posted On

Shinja

Ndiripo pamusoro peNyachirongo, Ndakatarisa bani reMatiashe, Ndakanuka ndangoshama muromo, Nyika yakanaka iyi wedu-we! Kufunga ndakakurira nyika dzino, Kana neni ndinozviramba, Ko nei ndaisazviona…

Posted On

Makorokoto

Makorokoto, makorokoto, makorokoto! (Aya ndivo makorokoto) Makorokoto, makorokoto, makorokoto! (Aya ndivo makorokoto) …

Posted On

Hazvindishamisi

Ndakagara zvangu ndazviona, Kumiramira, vaiwe muchekadzafa, Nemaziso kuti uri benyumundiro, Kaendwa haudzoki, musiyadzasukwa, Mavara kutaima aiwa eshato. Bva rwagara rudo ibofu, Poshi, piri,…

Posted On

Pasipanodya

Pane angakwanisa kumisa zviroto, Zvemwanasikana afunga twake, Kuzvisunungura kubva munhamo, Yamugare ndare paruzevha, Paanodadirwa nevakaenda kare, Vanodzoka nemeso machena, Anotaima kana nemujiho, Vakarova…

Posted On

Chimbambaira chiri mupoto

Chimbambaira chiri mupoto Chiri mupoto (Chimbambaira chiri mupoto) Ndodya naniko? (Chimbambaira chiri mupoto) Chiri mupoto (Chimbambaira chiri mupoto) Simba huya (Chimbambaira chiri mupoto)…

Posted On

Murambiwa

Paye parainyenga raihwarara, Mavara aro achitaima sendarama, Kana iro sadza taiseva neuchi, Nyeredzi matsatse payaturuka, Ndikati ndiyeye wandakarotswa, Chido chemwoyo chandasarudza. Ragarisika, zvino…

Posted On

Nhasi vanatwo

Mbudzi ichakarodya nyama! Ndagara ndazviona karekare, Amai vepano nhasi vanatwo, Maroverwe ari kuitwa mwana? Iko kanyama kasina godo, Kamupungurunje kandinodisisa, Nhodzero, mumhu nezviito,…

Posted On

Tomato so

Tomato so so so-so-so-so Tomato so so so-so-so-so Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge Eriza ge ah ge ah ge-ge-ge-ge …

Posted On

Kwedu pasichigare

Zvazvo zvingori kutsi kwehope, Ndasuwa kwedu pasichigare, Ndinouya pazororo rino! Tichafara vakoma navazukuru, Paye tichirondedzera chinyakare! Sekuru vagara havana muganhu, Kunyanyanyanya vachinge vakoriva,…

Posted On