Hwahwa ndinohwuda zvangu

Bhachi ndarova zvese nemutsipanyoka,
Nebhurugwa rine mupono onocheka nhunzi,
Kunanga mberiyo kwandanzwa ngoma kurira,
Ndati ndiite zvekubata jongwe muromo.

Hwangu ukama nechingoto ndehweguyo nehuyo,
Tichizvifadza nenhema munhandaro yemadzisahwira,
VanaGararirimo, misi yose kungoronda nhimbe,
Chinotemesa misoro hapana, yedu iri muzvikari!

Isu vanaMuzavazi, yemunharaunda tinayo yose,
Vakadyiswa, kutsingwa nekuroyiva nyasiyo,
Vakadzingwa mabasa nevakarambwa mhiriyo,
Vakapusa nekugarotongwa mudzimba seriyo!

Swerakuenda mukwasha wezuva, ndodzoka ranyura,
Ndichidzadzarika zvangu, kufambira kumatama enzira,
Pano-pano pudzu, ndiye fondokoto imo mutsine!
Kusimuka zvonetsa, ndotombodzitsindika kwechinguvana.

Kutotenda kuti mukore uno hakuchina zvikara,
Zvingadai zvakaita machikichori chaivo pamadiro,
Kusvika pamusha pwere dzotoridza magwiriri,
Nemutinhimira unovhundutsa nevanebhabharasi.

Manje gonzo nachin’ai zvatosvorana murima’mo,
Ndadzingwa naVahosi kuti ndiri kunhuhwa chidembo,
Chero rwangu rwunozipa rwiyo rwomutsa vavakidzani,
Guuriro rochema-chema kuti ndotonhodza machira!

Chifume chikafu ndoita chokusairirwa negumbo,
Ndongonzwa nheketerwa pavanonanika magumbeze,
Zvanzi kana kubvunza vana havachazivi baba kuvaona,
Ini handikendenge, pfungwa dziri kumasese akasara!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*