Kure nehama

Veukama nhasi vandiparira,
Mwoyo yavo yakaoma, zviri nani ndiende kure, ndinogara kure nehama,
Veukama vakaoma,
Mwoyo yavo yakaoma, zviri nani ndiende kure, ndinogara kure nehama,
Hona vandigara dare,
Mwoyo yavo yakaoma, zviri nani ndiende kure, ndinogara kure nehama,
Nguva dziye vakarova mai,
Mwoyo yavo yakaoma, zviri nani ndiende kure, ndinogara kure nehama,
Gore riye vakaroya baba,
Mwoyo yavo yakaoma, zviri nani ndiende kure, ndinogara kure nehama,
Ndoenda zvangu ndoenda kure,
Mwoyo yavo yakaoma, zviri nani ndiende kure, ndinogara kure nehama,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*