Vhara gonhi (Covid-19)

Chakatirova zvino takayeverwa, Nyamba takachinzwa chichiuya, Mwedzi mitatu, mina yapfuura, Chipembwe chashura matongo! Vamwe tichirarama nhereka, Vanhu ndevasingagari pasi, Kupembera tichipura nemusana, Tichiti…

Posted On

Zvibate

Nhandi vanditsika muswe wangu, Zvino ndatodza kutsika remberi, Vachenjeri vane muti mukanwa, Vagara vanotsenga mushonga, Vanoshopera dima mberi kwangu, Zvemunzira dzavo zvigutsa havaoni,…

Posted On

Muka upenye

Waramba mbanda kubva haurapiki, Chirega tigokuyambira mwachewe, Kugarika hakuzvikoki seurombo, Kutomira-mira, kusunga dzisimbe, Mhuka yeshure inyama yeshumba. Imwe nhamo inokupa chimene, Chezizi, parafamba…

Posted On

Usanyengedzwa

Yakatanga iri hurukuro zvayo padare, Vasharukwa vechondinyengedza, Chiroora mwanawe, ndiwo musimboti, Ini ndokunozvitsvagira yangu nhenha, Yakaita zvekusikwa, kwete kuzvarwa, Ndokumhanyira nayo mumambure, Dzikakurumuka…

Posted On

Simbe

Ivo vekurara masikati ava! Vachisakura vamwe nekuvhima, Kotsi negotsi kubva ngonono, Fukidza hari kana tswinya mhuno, Hope dzinodhonzerana nerufu, Tsika nditsikewo, zvinobhemerana! Usimbe…

Posted On

Ndizvo here zvataivavarira

Takaifira, nyika ndeyeropa! Repfuti, zvikara, zvirwere nenzara, Kutanga ticharohwa nevapambepfumi, Zvichinzi ndiwe mujibha nachimbwido, Mupepeti wenhau nemutakuri wesoko, Mubatsiri wegandanga nemubiki wesadza, Murairidzi…

Posted On

Hakuna mandere

Kwedu kune nyimo (Hakuna mandere) Kwedu kune nyimo (Hakuna mandere) … (Kwedu kwedu)

Posted On

Guyo riye randitambudza

Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Ndabata musoro (Guyo riye randitambudza) Ndabata musana (Guyo riye randitambudza) …

Posted On

Happy MOV Year

If it weren’t heartaches and pain? It’s only been ordinary for many, As this year comes to a hasty close, For there is…

Posted On

Ndizvo zvinoita rudo

Chiiko chandirovesa hana? Paanongoti nepadivi nzwe-e, Kundishaisa zororo kana hope, Zvinorema pamoyo kuzvireva, Kune iye muridzi wenyaya. Zvangu zvinenge zvoda kuita, Dzvoko, kwandiri…

Posted On